Pages

Saturday, June 4, 2011

[MV] Secret - Oh! Honey + Starlight Moonlight (110603 KBS Music Bank - Comeback Stage)

19.4 Mbps (JamShil)

MediaFire : 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Info : Video MPEG2 17.4 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] Secret - Oh! Honey + Starlight Moonlight (110603 KBS Music Bank - Comeback Stage)

Stage MBank quá đơn điệu và tẻ nhạt,chẳng có tính sáng tạo gì cả><
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3380 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Jap Perf] SNSD - The Great Escape + Mr. Taxi (110603 Music Station)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3531 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 182  kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[MV] Alex - Even If I Try To Go Crazy (Full-HD Bugs!)


Download : MF 01 - 02 | MU 01 - 02

Info : Video AVC 10.000 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Kirara Encoder | Upload : Gallade

[MV] Sunny Hill - Midnight Circus (HD-1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4734 kbps | 23.976 fps
Audio AAC 152 kbps | 2 Channels
[c]  LOEN Ent + http://trung1991.blogspot.com
Encode : YTB | Upload : Gallade

Friday, June 3, 2011

[MV] Secret - Starlight,Moonlight (GomTV HD-1080p)


Download : MF 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 10.000 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : GomEncoder | Upload : Gallade

Thursday, June 2, 2011

[PV] SNSD - Mr. Taxi (DVD Retail)


Download : MF 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video MPEG2 7812 kbps | 29.970 fps
Audio LPCM 1536 kbps | 2 Channels
[c]  loner + http://trung1991.blogspot.com
Encode : SMEnt | Upload : Gallade

Wednesday, June 1, 2011

[PV] SNSD - Mr. Taxi (Dance Ver.) (DVD Retail)

Khuyến cáo coi = KMPlayer (bật Deinterlacing và Postprocessing) để xem tốt hơn
Recommend using KMPlayer view to achieving the best quality
Download : MF 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video MPEG2 7919 kbps | 29.970 fps
Audio LPCM 1536 kbps | 2 Channels
[c]  hd4share + http://trung1991.blogspot.com
Encode : SMEnt | Upload : Gallade

[MV] Kim Huyn Joong - Please (MelOn HD-1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels


Download : MF 01 - 02 | MU 01 - 02

Info : Video AVC 9993 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[MV] Kim Hyun Joong - Please (HD-1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4353 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 152 kbps | 2 Channels
[c]  CJENMMusic + http://trung1991.blogspot.com
Encode : YTB | Upload : Gallade

[MV] Secret - Star Light,Moon Light (MelOn-Rip 720p + MelOn HD-1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4395 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels


Download : MF 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 9978 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[MV] Secret - Star Light,Moon Light (HD-1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4947 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 152 kbps | 2 Channels
[c]  TSEnt + http://trung1991.blogspot.com
Encode : YTB | Upload : Gallade

Various Artists - So I'm Loving You (2011 Lotte Duty Free)

Hyun Bin | JYJ | 2PM | BigBang | Jang Geun Suk | Kim Hyun Joong | Choi Ji Woo | Song Seung Hun

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5473 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 151 kbps | 2 Channels
[c]  CW + http://trung1991.blogspot.com
Encode : YTB | Upload : Gallade

Tuesday, May 31, 2011

[Japanese Album] SNSD - GIRLS’ GENERATION

Release Date: 2011.06.01
Genre: Dance
Bit rate: 320kbps


01. MR.TAXI
02. GENIE
03. you-aholic
04. Run Devil Run
05. BAD GIRL
06. Beautiful Stranger
07. I’m In Love With The HERO
08. Let It Rain
09. Gee
10. THE GREAT ESCAPE
11. 훗 (HOOT)
12. BORN TO BE A LADY

Download : MediaFire | MegaUpload

[Single] Secret – Starlight, Moonlight

Release Date: 2011.06.01
Genre: Pop

01. 오! 허니
02. 별빛달빛
03. 멜로영화

Download : MediaFire | MegaUpload

2PM - I'll Be Back + 10 Out Of 10 (110528 Arirang K-pop Wave Concert in Thailand)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1800 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Infinite - B.T.D + Nothing's Over (110528 Arirang K-pop Wave Concert in Thailand)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1800 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

U-Kiss - Round and Round + Am I That Easy (110528 Arirang K-pop Wave Concert in Thailand)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1800 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Park Jung Min - Not Alone + Do You Know (110528 Arirang K-pop Wave Concert in Thailand)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1800 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Jang Woo Hyuk - Time Is [L]over (110529 SBS Inkigayo - Comeback Stage)

Comeback Special | Nice Stage | Crazy Fans

 

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] December - Beautiful Woman (110529 SBS Inkigayo)Info : Video AVC 4000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] F.T. Island - I Will Have You + Hello Hello (110529 SBS Inkigayo - Comeback Stage)


Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BoyFriend - Boyfriend (110529 SBS Inkigayo - Debut Stage)Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Heo Young Saeng - Let It Go (110529 SBS Inkigayo)Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] X5 - The Show Is Over (110529 SBS Inkigayo)Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Monday, May 30, 2011

[Perf] 2NE1(Park Bom) - Don't Cry + Lonely (110529 SBS Inkigayo - Comeback Stage)

SBS Original Logo | Seoul Signal


MediaFire : 01 | 02 | 03 | 04

Info : Video MPEG2 17.4 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

Sunday, May 29, 2011

[Perf] Park Bom - Don't Cry + 2NE1 - Lonely (110529 SBS Inkigayo - Comeback Stage)

Mutizen on 110529 Inkigayo !!!


Info : Video AVC 4000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 ChannelsInfo : Video AVC 4820 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - Fiction (110528 MBC Music Core - Special Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] A Pink - I Don't Know (110528 MBC Music Core - Special Stage)

MCore thật quá phân biệt đối xử,4Min,APink và Rainbow đều có 2 outdoor stage trong khi AS chưa có 1 cái nào @@ Shampoo thì cho ra 1 hồ nước nào đó là đc mà><
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BoyFriend - Boyfriend (110528 MBC Music Core - Debut Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Jewerly - Pass (110528 MBC Music Core)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] F.T. Island - I Will Have You + Hello Hello (110528 MBC Music Core - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] f(x) - Danger (110528 MBC Music Core)

Vốn dĩ ko định làm bài này nhưng vì cái mũ sừng bò !@#$%^
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - On The Rainy Day + Ficton (110527 KBS Music Bank)

No 1 on 110527 Music Bank !!!

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] F.T. Island - I Will Have You + Hello Hello (110527 KBS Music Bank - Comeback Stage)

Ôi bạn Ki béo,sao tóc tai lại ra nông nỗi này >< Mới có 1 ngày...
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BoyFriend - Let's Get It Started + Boyfriend (110527 KBS Music Bank - Debut Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4659 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade