Pages

Saturday, May 7, 2011

[MV] Sistar19 - Ma Boy (MelOn-Rip 720p + MelOn Full-HD 1080p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5250 kbps | 29.970 fps
         Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
Encode + Upload : GalladeDownload : MegaUpload

Info : Video AVC 10 Mbps | 29.970 fps
         Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c] HD4share + http://trung1991.blogspot.com/
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[Perf] Sistar19 - Ma Boy (110507 MBC Music Core - Debut Stage)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 4Minute - Heart to Heart (110507 MBC Music Core)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] After School - Shampoo (110507 MBC Music Core)

Perf này đoạn gần cuối có hiệu ứng hình ảnh rất đẹp mắt,đúng như tên bài hát vậy ^-^
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] RaNia - Dr. Feel Good (110507 MBC Music Core)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3750 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] U-Kiss- 0330 (110403 KBS Open Concert)

Open Concert đẹp nhất từng thấy,toàn hoa là hoa thôi ^-^
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] HD4share + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Sistar19 - Ma Boy (110506 KBS Music Bank - Debut Stage)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Jay Park - Tonight + Abandoned (110506 KBS Music Bank - Debut Stage)Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels

No 1 ! on 110506 KBS Music Bank
  
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Friday, May 6, 2011

[Perf] G.NA - Black & White (110505 MBC New Life for Children)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Secret - Shy Boy (110505 MBC New Life for Children)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] After School - Shampoo (110505 MBC New Life for Children)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4850 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - Good Day (110505 SBS Hope TV 24)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] MissA - Breath (110505 SBS Hope TV 24)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 2AM - like Crazy + You Wouldn't Answer My Calls (101030 MBC Music Core - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4250 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] kpopaholic + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Jap Perf] 2PM - HeartBeat (Japanese Ver.) (110425 Hey! Hey! Hey! Music Champ)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 4Minute + BEAST - Greeting Song (110424 SBS Inkigayo Jeju Special)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 23.976 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Allofkpop + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[PV] 2PM - Take Off (M-On! HD-720p)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4850 kbps | 23.976 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Tinism + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Jap Perf] F.T. Island - Satisfaction (110502 Hey! Hey! Hey! Music Champ)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Monday, May 2, 2011

[Perf] After School - Let's Step Up + Shampoo (110501 SBS Inkigayo - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4750 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] f(x) - Danger (110501 SBS Inkigayo)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Big Bang - Special Intro + Love Song (110501 SBS Inkigayo)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4250 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] B1A4 - OK (110501 SBS Inkigayo)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4750 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] X-5 - The Show Is Over (110501 SBS Inkigayo)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4750 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Sunday, May 1, 2011

[Perf] C.N. Blue - LOVE Girl (110430 MBC Music Core - Special Stage)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] A Pink - I Don't Know (110430 MBC Music Core)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 4Minute - Mirror Mirror (110430 MBC Music Core - Special Stage) (HD-720p)

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] After School - Let's Step Up + Shampoo (110430 MBC Music Core - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4750 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade