Pages

Saturday, March 5, 2011

[PV] KARA - Jet Coaster Love (M-on! HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 23.976 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] Tellu + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Big Bang - Secret Garden Parody

 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

Info : Video AVC 2500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrnet + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Fullshow] 110102 Seoul - Tokyo Music Festival

 
 List Performance:
Brown Eyed Girls - Intro + Sign
4Minute - Intro + I My Me Mine
Teen Top - ???
Rainbow - Mach
2NE1 - Can't Nobody + Go Away
FT. Island - Love Love Love
CN BLUE - I'm A Aloner + LOVE
KARA - Intro + Lupin + Pretty Girl
Big Bang - Lies + Haru Haru + Hand Up

MediaFire 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09| MegaUpload

Info : Video AVC 3000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] Mate + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[MV] Big Bang - Tonight (GomTV HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 23.976 fps
         Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] Tinism + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Thursday, March 3, 2011

[Perf] Hong Jin Young - Love's Batterry (Remix Ver.) (090815 MBC Music Core) (HD-720p)

MBC Music Core Special Stage !!!
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 6000 kbps | 29.970 fps
         Audio Mp3 192 kbps | 2 Channels
[c] Leemochirin + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] KARA - Lupin (100228 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Special | Best Outfit | Beautiful Stage
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 6000 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] kpopaholic + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] T-ara - I Go Crazy Because Of You (100228 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Special | Nice Stage | Live Perform
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 6000 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] kpopaholic + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] SHINee - Lucifer (100725 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Stage | 100%Live | Crazy Fans
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] 360kpopshare + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - Breath (101003 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Special | Live Performance | Crazy Fans
Rain on Stage !!!

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] kpopaholic + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Wednesday, March 2, 2011

[Perf] 2NE1 - Go Away (100912 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Special | 100% Live | Crazy Fans

 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] 360kpopshare + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 2AM - You Wouldn't Answer My Calls (101131 SBS Inkigayo) (HD-720p)

Comeback Special | Beautiful Stage | Crazy Fans
 
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] 360kpopshare + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[MV] 2NE1 - Go Away (GomTV HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Source : GomTV
Info : Video AVC 4150 kbps | 23.976 fps
         Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] loner + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[MV] 2NE1 - Clap Your Hands (GomTV HD-720p)

  

Download : MediaFire | MegaUpload

Source : GomTV
Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] loner + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[MV] 2NE1 - Can't Nobody (GomTV HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Source : GomTV
Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
         Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] loner + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Monday, February 28, 2011

[Perf] TVXQ - Maximum (110227 SBS Inkigayo) (HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5555 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] MBLAQ - Back (110227 SBS Inkigayo) (HD-720p)

 Không tìm được Ver. SBS logo mà mình thích,down về mới biết là JTV ><,nhưng là 19.4Mbps nên khỏi thay,cũng ko quá xấu như cái ubc hoặc KNN 

 

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Secret - Shy Boy (110227 SBS Inkgayo) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - The Story Only I Didn't Know (110227 SBS Inkigayo) (HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4350 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Kan Mi Youn - Paparazi (110227 SBS Inkigayo) (HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5250 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - The Story Only I Didn't Know (110226 MBC Music Core) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] 5Dolls - Your Words (110226 MBC Music Core) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] MBLAQ - Again (110226 MBC Music Core) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] TVXQ - Maximum (110226 MBC Music Core) (720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5250 kbps | 59.940 fps
         Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - The Story Only I Didn't Know (110225 KBS Music Bank) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Infinite - BTD (Dance Break MIX) (110225 KBS Music Bank) (540p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] torrent + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade