Pages

Thursday, June 23, 2011

[MV] Rainbow - Sweet Dream (HD Clean)

Bài này nghe hay quá cơ,thích từ lần đầu luôn.Càng ngày càng thích Rainbow hơn
Mong các bạn ấy debut thành công ở Nhật để ko bị đứng dưới bóng KARA nữa 
Download : MediaFire | MegaUpload

Source : Full-HD Clean
Info : Video AVC 4000 kbps | 29.970 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[MV] A Pink - It Girl (Remix Ver.) (HD MelOn-Rip + Full-HD MelOn)


Download : MediaFire | MegaUpload


Download : MF 01 - 02 | MU

Info : Video AVC 9938 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[MV] 2PM - Hands Up (HD MelOn-Rip + Full-HD MelOn)

a
Download : MediaFire | MegaUpload


Download : MF 01 - 02 | MU

Info : Video AVC 9998 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320  kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

Tuesday, June 21, 2011

[MV] f(x) - Hot Summer (Full-HD MelOn)


Download : MediaFire | MegaUpload


Download : MF 01 - 02 | MU 01 - 02

Info : Video AVC 10.0 Mbps | 29.970 fps
Audio AAC 320  kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[Perf] BEAST - On Rainy Days + Fiction (110619 SBS Inkigayo)

Goodbye Stage !!!
Này thì Rainy ^^

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3910 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] f(x) - Hot Summer (110619 SBS Inkigayo)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4790 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - Traffic Song (110618 SBS Inkigayo)[19.4]


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video MPEG2 17.4 Mbps (Overall 19.4 Mbps) | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] Kim Hyun Joong - Break Down (110618 MBC Music Core - Special Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5360 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Jap Perf] KARA - Jet Coaster Love + Go Go Summer (110617 Music Station)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4092 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 184 kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] f(x) - Hot Summer (110618 MBC Music Core)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4850 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] RaNia - Masquerade (110618 MBC Music Core - Special Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade