Pages

Saturday, August 20, 2011

[Perf] Super Junior - Mr.Simple (110820 MBC Music Core)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


HD-1080i TP (607MB) [19.1Mbps]

19.4Mbps Ver. (566MB) 01 - 02 - 03


[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Infinite - Be Mine (110820 MBC Music Core)

Video : AVC 5500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


HD-1080i TP (429MB) [19.2Mbps]

19.4Mbps Ver. (438MB) 01 - 02 - 03

[c] Torrent + hd.club + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] HyunA - Just Follow (ft. Ziko) (110820 MBC Music Core)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


HD-1080i TS (442MB) [18.2Mbps]

19.4Mbps Ver. (470MB) 01 - 02 - 03

[c] Torrent + hd.club + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Sistar - So Cool (110820 MBC Music Core)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


HD-1080i TP (449MB) [19.1Mbps]

19.4Mbps Ver. (459MB) 01 - 02 - 03


[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] TeenTop - No More Perfume On You (110820 MBC Music Core)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


HD-1080i TS (408MB) [18.3Mbps]

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

Friday, August 19, 2011

[Perf] MBLAQ - Mona Lisa (110819 KBS Music Bank)

MBLAQ đã "hóa thân" thành ma cà rồng để "dụ dỗ" các lady & girl
Warrning : Đừng có dại dột mà "SAY YES" kẻo lại ăn 1 phát vào cổ thì mệt ^^ 
Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Infinite - Be Mine (110819 KBS Music Bank)

Fans của Infinite hôm nay "hét" rất nhiệt tình nhé
Để "kỉ niệm" lần thăng hạng nên MBank ưu ái cho cái back stage rất là đẹp^^  
Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


Up luôn bản 19.4 cho bạn nào thích collect hàng HD nhé!!!
Video : MPEG2 18.0 Mbps (Overall 19.4 Mbps ) | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Download Re-Up : Gallade

Download :  MediaFire 01 - 02 - 03

[c] Torrent + hd.club + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Junior - Mr.Simple (110819 KBS Music Bank)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


Video : MPEG2 17.0 Mbps (Overall 18.2 Mbps ) | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Download Re-Up : Gallade

Download :  MegaUpload

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] T-ara - Roly Poly (110819 KBS Music Bank)


Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


Video : MPEG2 17.4 Mbps (Overall 19.1 Mbps ) | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Download Re-Up : Gallade

Download : MediaFire 01 - 02 - 03 |  MegaUpload

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[MV] Nine Muses - Figaro (Full-HD MelOn)

Video : AVC 9478 kbps | 29.970 fps | Audio : AAC 320 Kbps | 2 Channels
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Sunny Hill - Pray (GomTV HD-720p)

Video : XviD 4065 kbps | 23.976 fps | Audio : MP3 288 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Sunny Hill - Midnight Circus + Pray (110811 Ystar Live Power Music)


Video : AVC 3380 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 6 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Fullshow] 110815 MBC Incheon Korean Music Wave 2011 [HD-720p]

Video : AVC 3600 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 192 Kbps | 2 Channels
Download Re-Up : Kail_Prynce

Download : MediaFire | MegaUpload 01 - 02 - 03 - 04

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Junior - Sorry Sorry + Mr.Simple (110814 MBC DMZ Peace Concert)

Video : AVC 4250 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Secret - Starlight Moonlight + Heal The World (110814 MBC DMZ Peace Concert)


Video : AVC 4000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUploadVideo : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] MBLAQ & Miss A - Dreaming of Bal-Hae (110814 MBC DMZ Peace Concert)


Video : AVC 4000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] MBLAQ - Mona Lisa (110814 MBC DMZ Peace Concert)


Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Rainbow - Sweet Dream (110813 MBC DMZ Peace Concert)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] BoyFriend - You & I (110813 MBC DMZ Peace Concert)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com