Pages

Saturday, May 21, 2011

[Perf] Heo Young Saeng - Let It Go (ft. Park Ju Hyeon) (110521 MBC Music Core - Debut Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5106 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - The Fact + Fiction (110521 MBC Music Core - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5187 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] C.N. Blue - Don't Say Goodbye (110521 MBC Music Core)

Goodbye Stage !!!

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

2NE1 - Lonely Live Session (YG On Air - Ep 4)‬‏

Cái này tự nhiên lại dở chứng ko cap đc = KMP ><

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2233 kbps | 23.976 fps
Audio AAC 152 kbps | 2 Channels
[c] 2NE1 + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - Fiction (110520 KBS Music Bank - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4637 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Baek Ji Young - As Usual (110520 KBS Music Bank - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4250 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Heo Young Saeng - Let It Go (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] U-Kiss - 0330 (Remix) (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Infinite - Can U Smile (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Lim Jeong Hee - Golden Lady (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Eru - Countrified & Immature (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] December - Beautiful Woman (110520 KBS Music Bank)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] f(x) - Danger (110520 KBS Music Bank)

No 1 on 110520 KBS Music Bank !

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] C.N. Blue - Don't Say Goodbye (110520 KBS Music Bank)

Goodbye Stage !!!

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4250 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Friday, May 20, 2011

[Perf] Sistar - How Dare You (110519 KBS World Athletics Championships)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3750 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Rainbow - To Me (110519 KBS World Athletics Championships)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3600 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - The Day That Rain Comes + Fiction (110519 Mnet M!CountDown - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3273 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
 

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4475 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Heo Young Saeng - Out The Club + Let It Go (110519 Mnet M!CountDown - Debut Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Thursday, May 19, 2011

[MV] After School - Play Ur Love (Full-HD GomTV)

Ko biết đây là hàng Real hay Fake vì nó có info GomEncoder nhưng lại ko có logo GomTV mà Clean như Bugs với MelOn!
Ai thích thì down nhé vì bản này là bản nét nhất hiện tại đó

Download : MF 01 - 02 | MU 01 - 02

Source : GomTV HD-1080p (But free out GomTV logo)
Info : Video AVC 10.000 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : GomEncoder | Upload : Gallade

Wednesday, May 18, 2011

[MV] SNSD - Genie (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MF 01 - 02 - 03 - 04 - 05

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] TVXQ - Maximum (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)

   
Download : MediaFire | MegaUpload


Info : Video AVC 5242 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade
 
 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Junior + MAX + TRAX - Don't Don (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)

 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload


Info : Video AVC 5039 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade

 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Junior - Sorry Sorry (Remix) (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload


Info : Video AVC 4949 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade

 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] SHINee - Ring Ding Dong (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MediaFire | MegaUpload


Info : Video AVC 5104 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade

 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04 - 05


Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] f(x) - La Cha Ta (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MediaFire | MegaUpload


Info : Video AVC 5671 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade

 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] BoA - Hurricane Venus (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MediaFire 01 - 02 - 03 - 04

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0  Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] BEAST - Fiction (Full-HD Bugs!)


Download : MF 01 - 02 | MU 01 - 02 | FS 01 - 02

Source : Bugs! HD-1080p
Info : Video AVC 10.000 kbps | 23.000 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Kiarara Encoder | Upload : Gallade

[Perf] BoA - Hurricane Venus (100904 SM Town in L.A) (Samsung Demo Bluray Disc)


Download : MediaFire | MegaUpload


Info : Video AVC 5644 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload  : Gallade

 

Download : MediaFire 01 - 02 - 03 - 04 

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0  Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] SNSD - Oh (100904 SM Town in Las Vegas) (Samsung Demo Bluray Disc)

  
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5601 kbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
  Encode + Upload  : Gallade 
 
 

Download : MF 01 - 02 - 03 - 04 | MU

Source : SamSung Bluray Disc
Info : Video AVC 48.0 Mbps | 23.976 fps
Audio AC3 256 kbps | 2 Channels
Audio AC3 640 kbps | 6 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
 

Tuesday, May 17, 2011

[Perf] After School - Shampoo (110505 KBS Open Concert)Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[MV] After School - Play Ur Love (GomTV HD-720p)


Info : Video XviD 3774 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] krmtv+ http://trung1991.blogspot.com
Encode : GomEncoder | Upload : Gallade

Monday, May 16, 2011

[Album] BEAST - Fiction And Fact


Artist: BEAST
Album: FICTION and FACT
Release Date: 17.05.2011
Language: Korean
Genre: Dance Pop/Ballad
Bit Rate: 320Kbps

Tracklist:
01. The Fact
02. Fiction  
03. Back to You
04. You
05. Freeze
06. Virus
07. 불러보지만(Calling You)
08. 비가 오는 날엔(On Rainy Days)
09. Lightless (Unplugged Ver.)
10. Fiction (Orchestra Ver.)[MV] Kim Hyung Jun - Girl (HQ-GomTV)Info : Video XviD 2511 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c] clubbox + http://trung1991.blogspot.com
Encode : GomEncoder | Upload : Gallade