Pages

Saturday, September 10, 2011

[Perf] U-Kiss - Neverland (110910 MBC Music Core - Comeback Stage)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Jinior - Mr.Simple (110910 MBC Music Core)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] MBLAQ - I Don't Know (110910 MBC Music Core)

Goodbye Stage !!!
Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Davichi - Don't Say Goodbye (100910 MBC Music Core)

Video : AVC 3300 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] TeenTop - Brushing (110910 MBC Music Core)

Goodbye Stage !!!
Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 448 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Super Junior - Highway Romance + Mr.Simple (110909 KBS Music Bank)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] U-Kiss - Some Day + Neverland (110909 KBS Music Bank - Comeback Stage)

Video : AVC 4450 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Infinite - Be Mine (Remix) (110909 KBS Music Bank)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Dal shabet - Bling Bling (110909 KBS Music Bank)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] MBLAQ - I Don't Know (110909 KBS Music Bank)

Video : AVC 4500 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

Friday, September 9, 2011

[MV] KARA - Step (Close Up Ver.) (HD Clean)

 Cái này thực sự rất là nét,còn đẹp hơn cả hàng GomTV nữa ^^
Trước giờ đúng là hơi coi thường hàng Clean rồi
Source : Full-HD Clean
Video : AVC 5500 kbps | 29.970 fps | Audio : MP3 320 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] G.NA - Black & White (Full-HD GomTV)

Video : AVC  10.000 Kbps | 23.976 fps | Audio : MP3 320 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade
 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

[c] Tellu + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] Infinite - Be Mine (Remix) + No. 1 (100908 Mnet M!Countdown)

Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 6 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload


Video : AVC 5000 kbps | 29.970 fps | Audio : AC-3 384 Kbps | 6 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

Thursday, September 8, 2011

[MV] U-Kiss - Neverland (Bugs! HD-720p)

Source : Full-HD Bugs!
Video : AVC 4500 kbps | 24.000 fps | Audio : MP3 320 Kbps | 2 Channels
Encode Upload : Gallade

Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Torrent + http://trung1991.blogspot.com

[MV] Girl’s Day - Twinkle Twinkle (GomTV HD-720p)

Video : XviD 8012 Kbps | 60.000 fps | Audio : MP3 320 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade
 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] Girl's Day - Don't Let Your Eyes Wander (Full-HD GomTV)

Video : AVC 10.000 Kbps | 23.976 fps | Audio : MP3 288 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade
 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] Elizabeth - PPAPPA PIERROT (GomTV HD-720p)

Video : XviD 7844 Kbps | 23.976 fps | Audio : MP3 288 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade
 
Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload 01 - 02

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com

[MV] Jay Park - Demon (HQ-GomTV)

Video : XviD 1997 Kbps | 24.000 fps | Audio : MP3 280 Kbps | 2 Channels
Encode : GomEncoder |  Upload : Gallade
 
Download : MediaFire | MegaUpload

[c] Private + http://trung1991.blogspot.com