Pages

Saturday, June 4, 2011

[Perf] Secret - Oh! Honey + Starlight Moonlight (110603 KBS Music Bank - Comeback Stage)

Stage MBank quá đơn điệu và tẻ nhạt,chẳng có tính sáng tạo gì cả><
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3380 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  hd.club + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

0 nhận xét:

Post a Comment