Pages

Saturday, May 28, 2011

2NE1 - Lonely (Reggae Ver.) - YG On Air Ep 05


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4659 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 151 kbps | 2 Channels
[c]  2NE1 + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[PV] SHINee - Replay (Japanese Ver.)‬‏ (HD-1080p)

Ko hiểu tại sao lại ko chụp đc = KMP trong khi ng ta vẫn chụp bình thường
Chắc do KMP mình bị lỗi rồi !@#$%^&
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5364 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 147 kbps | 2 Channels
[c]  EMiMusic + http://trung1991.blogspot.com
Upload : Gallade

[MV] BEAST - Fiction (MelOn HD-1080p)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 9950 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c]  tinism + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[MV] RaNia - Dr. Feel Good (GomTV HD-1080p)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 10.000 kbps | 23.976 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  hd4share + http://trung1991.blogspot.com
Encode : GomEncoder | Upload : Gallade

Friday, May 27, 2011

[MV] F.T. Island - Hello Hello (MelOn HD-720p)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 7997 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 192 kbps | 2 Channels
[c]  npp_hunter + http://trung1991.blogspot.com
Encode : Apple QuickTime | Upload : Gallade

[Perf] F.T. Island - I Confess + Hello Hello (110526 Mnet M!CountDown - Comeback Stage)Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3100 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[MV] Boyfriend - Boyfriend (GomTV HD-720p)


Download : MediaFire | MegaUpload

Source : GomTV-Rip
Info : Video AVC 5000 kbps | 24.00 fps
Audio Mp3 320 kbps | 2 Channels
[c]  krmtv + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] BoyFriend - Let's Get It Started + Boyfriend (110526 Mnet M!CountDown - Debut Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4521 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Jang Woo Hyuk - Time is [L] Over (110526 Mnet M!ConutDown - Debut Stage)

Ôi cái cổ ...!@#$%^
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Thursday, May 26, 2011

[Perf] IU - Rain Drop (110330 MBC Demand The Arts Scene)Info : Video AVC 3616 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 6 Channels
[c] baby_vox+ http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - Rain Drop (101205 EBS 11th Korea Visual Festial)Info : Video AVC 3513 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] baby_vox+ http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] IU - Rain Drop (100728 MBC Ulsan Summer Festival)Info : Video AVC 3269 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c] baby_vox+ http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Wednesday, May 25, 2011

[MV] Park Bom - Don't Cry (MelOn HD-1080p)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video AVC 10.000 kbps | 29.970 fps
         Audio AAC 320 kbps | 2 Channels
[c]hd4share + http://trung1991.blogspot.com/
Encode : Aplle QuickTime | Upload : Gallade

[Perf] T-ara - Bo Peep Bo Peep (091204 KBS Music Bank - Comeback Stage)

100% Live | Beautiful Stage | Best Performance

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] YooBin + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Wonder Girls - Nobody (081012 SBS Inigayo)

Nice Stage | Beautiful Outfit | Crazy Fans

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 6000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] YooBin + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Wonder Girls - Kissing You (080704 KBS Music Bank - Special Stage)

Cover SNSD's Song | 100% Live | Crazy Fans

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 6000 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] YooBin + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

[Perf] TRAX - Oh! My Goddess (100912 SBS Inkigayo - Comeback Stage)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5500 kbps | 29.970 fps
         Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c] kpopaholic + http://trung1991.blogspot.com/
Encode + Upload : Gallade

Tuesday, May 24, 2011

[Perf] Kim Jong Min - Oppa,Find Strength (110521 MBC Music Core - Special Stage)

feat. Rainbow's JaeKyung
Download : MediaFire 01 - 02 - 03

Info : Video MPEG2 17.1 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] Heo Young Saeng - On The Club + Let It Go (110515 SBS Inkigayo - Debut Stage)

SBS  Original Logo | Seoul Signal
Download : MediaFire 01 - 02 - 03 - 04

Info : Video MPEG2 17.4 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  clubbox + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] Heo Young Saeng - Let It Go (ft. Park Ju Hyeon) (110521 MBC Music Core - Debut Stage)


Download : MediaFire 01 - 02 - 03

Info : Video MPEG2 19.4 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  4nje + http://trung1991.blogspot.com

[Perf] BEAST - The Fact + Fiction (110522 SBS Inkigayo - CBS)

SBS Original Logo | Seoul Signal

Download : MediaFire 01 - 02 - 03 - 04 - 05

Info : Video MPEG2 18.9 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  Private + http://trung1991.blogspot.com
Cut + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - The Fact + Fiction (110521 MBC Music Core - Comeback Stage)


Download : MediaFire 01 - 02 - 03 - 04 - 05

Info : Video MPEG2 19.4 Mbps | 29.970 fps
Audio AC3 448 kbps | 2 Channels
[c]  4nje + http://trung1991.blogspot.com

[PV] 2PM - Take Off (DVD-Retail)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video MPEG2 7884 kbps | 29.970 fps
Audio LPCM 1536 kbps | 2 Channels
[c]  hd4share + http://trung1991.blogspot.com
Upload : Gallade

Monday, May 23, 2011

[PV] 2PM - Take Off (Dance Ver.) (DVD Retail)


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video MPEG2 7858 kbps | 29.970 fps
Audio LPCM 1536 kbps | 2 Channels
[c]  hd4share + http://trung1991.blogspot.com
Upload : Gallade

[Perf] 2PM - Take Off (110522 Music Japan)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 5000 kbps | 29.970 fps
Audio AAC 256 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire 01 - 02 | MegaUpload

Info : Video MPEG2 13.3 Mbps | 29.970 fps
Audio AAC 256 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Capper : Unknown | Encode + Upload : Gallade

[Perf] BEAST - The Fact + Fiction (110522 SBS Inkigayo - Comeback Stage)

Hàng Tp SBS logo giờ đang khan hiếm trầm trọng,chỉ kiếm đc cái ver TBC này đỡ đỡ chứ cái GTB thì xấu thậm tệ,audio lại chỉ đc có 192 kbps
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4999 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] C.N. Blue - Intuition + LOVE Girl (110522 SBS Inkigayo)

Goodbye Stage !!!
 
Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3100 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Baek Ji Young - Bad Girl + Average (110522 SBS Inkigayo)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3300 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

Sunday, May 22, 2011

[Perf] Heo Young Saeng - Let It Go (110522 SBS Inkigayo)

Tuần này mới lọt vào Take 7 nhưng hụt Mutizen,cố gắng chiến thắng vào tuần sau nghen bạn Heo,cơ mà hôm nay ko thấy bạn rapper,chắc bạn ý chỉ rap vào hôm debut thôi

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 3500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Rainbow - To Me (110522 KBS Open Concert)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] After School - Shampoo (110522 SBS Inkigayo)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Jay Park - Abandoned (110522 SBS Inkigayo)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 4500 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 384 kbps | 2 Channels
[c]  torrent + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[MV] Park Jin Young - Honey [Channel V]

Bài này chính là đoạn mở đầu của MV Nobody,chất nhạc nghe rất đã tai còn bố Park trong MV thì ...

Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1500 kbps | 29.970 fps
Audio Mp2 384 kbps | 2 Channels
[c]  allofkpop + http://trung1991.blogspot.com
Encode + Upload : Gallade

[Perf] Rainbow - To Me (110422 MTV The Show)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1804 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video MPEG2 5005 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  rainyboy + http://trung1991.blogspot.com
Capper : Unknown | Encode + Upload : Gallade

[Perf] Rainbow - To Me (110429 MTV The Show)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 2000 kbps | 29.970 fps
Audio Mp2 256 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video MPEG2 8842 kbps | 29.970 fps
Audio Mp2 256 kbps | 2 Channels
[c]  rainyboy + http://trung1991.blogspot.com
Capper : Unknown | Encode + Upload : Gallade

[Perf] 4Minute - Mirror Mirror (100506 MTV The Show)


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video AVC 1893 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels


Download : MediaFire | MegaUpload

Info : Video MPEG2 5267 kbps | 29.970 fps
Audio AC3 192 kbps | 2 Channels
[c]  rainyboy + http://trung1991.blogspot.com
Capper : Unknown | Encode + Upload : Gallade